ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

Νοέμβριος 2023

Του  Πανελλήνιου Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454, όπως νομίμως εκπροσωπείται, info@paseem.gr     Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ) όπως ήδη έχει ανακοινωθεί συμμετέχει στις 22 Νοεμβρίου 2023 στην πανελλαδική αποχή καθώς και στην

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ) απέστειλε πρόσκληση στήριξης στην αορίστου χρόνου αποχή που ξεκινάει στις 22 Νοεμβρίου  ενάντια στο φορολογικο στους εξής επαγγελματικούς συλλόγους ειδικοτήτων μηχανικών: 1)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) 2)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 3)ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ) όπως ήδη έχει ανακοινωθεί συμμετέχει στις 22 Νοεμβρίου 2023 στην πανελλαδική αποχή καθώς και στην συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών αντιδρώντας στο νέο φορολογικό . Καλούμε όλους τους συνάδελφους μας, ελευθέρους επαγγελματίες μηχανικούς , μέλη

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών ιδρύθηκε το έτος 2022.   Στις 21 Δεκεμβρίου 2022 συγκροτήθηκε το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου κατόπιν ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας.   Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ είναι ένας από τους λίγους συλλόγους που πανελλαδικά εφάρμοσαν την ηλεκτρονική εκλογική

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ                        Του  Πανελλήνιου Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ) που εδρεύει