ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ εκφράζει την οργή του προς την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ για το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας.

 

Προς απάντηση στην καταγγελία της Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σχετικά με το Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας  ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ εκφράζει την οργή του και τονίζει τα εξής:

-Το γεγονός πως οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί «θεωρητικά»  έχουν παρόμοια επαγγελματικά δικαιώματα με τους ελευθέρους επαγγελματίες μηχανικούς σε καμία περίπτωση δεν τους καθιστά πλήρως καταρτισμένους σε έλεγχο κατασκευών , καθώς είναι «ελεγκτές μηχανικοί» και ΟΧΙ «μηχανικοί επιβλέψεων  κατασκευών» στην πλειοψηφία τους. Δεν μπορούν να αντισταθμιστούν σε γνώσεις κατασκευών με τους ελευθέρους επαγγελματίες μηχανικούς , οι οποίοι αφιερώνουν στην επαγγελματική τους πορεία σημαντικές εργατοώρες στα εργοτάξια. Η αποφοίτηση από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και η κατοχή ενός τίτλου σπουδών «μηχανικού» χωρίς εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα δεν καθιστά κανέναν ικανό για ελέγχους δόμησης ή ακόμη και προσβασιμότητας.

-Το ελληνικό κράτος να τονίσουμε πως θέσπισε το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης με σκοπό η ΔΙΑΦΘΟΡΑ στο ελληνικό δημόσιο να λάβει τέλος. Για τον ίδιο λόγο κατήργησε και το Τ.Ε.Κ (τμήμα ελέγχου κατασκευών) από τις υπηρεσίες δόμησης. Δεν υπήρξε αντίδραση από την ΕΜΔΥΔΑΣ για την απομάκρυνση των δημοσίων υπαλλήλων από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης ούτε από την κατάργηση του Τ.Ε.Κ.

Και δεν υπήρξε καθώς είναι έλεγχοι που απαιτούν άριστη γνώση της νομοθεσίας , άριστη γνώση της κατασκευής έργων και κυρίως οι έλεγχοι είναι άκρως επικίνδυνοι για τους ελεγκτές μηχανικούς ειδικά στον αρχικό έλεγχο (θεμελίωση) των κατασκευών. Να τονίσουμε πως το αρχικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης δημιουργήθηκε από μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι απέδειξαν τόσο την κατασκευαστική τους εμπειρία , καθώς υπήρχε απαίτηση προϋπηρεσίας σε κατασκευές έργων , όσο και την άριστη γνώση της νομοθεσίας , καθώς κατάφεραν να εισαχθούν στο μητρώο ύστερα από την διεξαγωγή πολύ απαιτητικών εξετάσεων που το ίδιο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είχε διεξάγει. Συμπερασματικά οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί « παραπονιούνται» μόνο για το μητρώο προσβασιμότητας , ένα μητρώο που είναι «ακίνδυνο κατασκευαστικά».

-Προ μηνών η ομοσπονδία Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.ΑΣ «κατέβασε τους διακόπτες» του ελληνικού δημοσίου  ένα μήνα , καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα της  δυσκολευόταν να φέρει εις πέρας την εργασία της λόγω έλλειψης προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες. Μάλιστα καλούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς να ταχθούν στο πλευρό της. Τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που με δικά τους έξοδα και με δικό τους μεταφορικό μέσο τους πήγαιναν στις αυτοψίες όταν υπήρχε το Τ.Ε.Κ, τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που ταλαιπωρούν καθημερινά με την άγνοια της νομοθεσίας που έχουν στην πλειοψηφία τους ως δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί.Είναι άξιο απορίας πως ξαφνικά θα βρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί το πιο απλό, μεταφορικό μέσο, για να κάνουν τους ελέγχους προσβασιμότητας ενώ τόσα χρόνια δεν το είχαν.

-Απορίας άξιο είναι επίσης το γεγονός πως η ομοσπονδία απευθύνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Μπορεί να μας εξηγήσει η ομοσπονδία βάση ποιου νόμου θεωρείται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κριτής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών? Μήπως θα πρέπει να καταργηθεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την λογική της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ?

– Οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί επέλεξαν  μια επαγγελματική πορεία. Επέλεξαν την «ασφάλεια» του μηναίου εισοδήματος και των πολλών επιδομάτων. Σε αντίθεση με τον ελεύθερο επαγγελματία που εξίσου έκανε την επιλογή του . Της «καθημερινής ανασφάλειας». Με την διαφορά πως ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν στερεί και δεν διεκδικεί εργασία που δεν του ανήκει. Παρατηρείται μια «ασυδοσία» από την μεριά της ομοσπονδίας ενώ δεν φέρουν εις πέρας την εργασία για την οποία ήδη το κράτος τους αμείβει.

-Αναφορικά με την προσφορά των μηχανικών του δημοσίου  στην προσβασιμότητα των κτιρίων του δημοσίου , ειδικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , τους  προκαλούμε να διεξάγουν τους ελέγχους με τον μηνιαίο τους μισθό φυσικά, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο καλά έκαναν την δουλειά τους ,στα σχολεία κυρίως οι συνάδελφοι τους δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ καλεί τους «συνάδελφους» δημόσιους υπάλληλους μηχανικούς να αναλάβουν τους ελέγχους δόμησης και τους ελέγχους προσβασιμότητας , με τον μισθό που ήδη εισπράττουν από το κράτος αν το επιθυμούν.

Τους καλεί επίσης να αναλάβουν  και όλη την ευθύνη των ελέγχων αυτών , με τον μηνιαίο τους μισθό , και τους προκαλούμε πρώτα να ελεγχθούν για τις γνώσεις τους τόσο στην νομοθεσία ΄όσο και την κατασκευή.

Τέλος τους  καλούμε να αναλάβουν και όλους τους ελέγχους των οικοδομικών αδειών και την αντίστοιχη ευθύνη , φυσικά με τον μηνιαίο τους μισθό.

Η ομοσπονδία είναι άκρως ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ και δεν θα υπάρξει άλλη ανοχή από τον ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό.

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών σας ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ  πως αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση που λαμβάνει χώρα σε τόσο ήπιο τόνο και μακριά από την δικαιοσύνη.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός του ελληνικού δημοσίου εις βάρος του ελευθέρου επαγγελματία δεν γίνεται ανεκτός πλέον.

                                                                                                  Για το διοικητικό συμβούλιο

                                                                        Η πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                    Κεσδζόγλου Κυριακή                                           Σούλης Ιωάννης

Post a Comment