ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υ.ΔΟΜ Δήμου Ηρακλείου

Προς ΥΔΟΜ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κοιν: Γραφείο Δημάρχου

         Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας

         Δνση ΠΕΧΩ Κρήτης                                                                        

                                                          

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

Κατόπιν αιτημάτων και παραπόνων μελών του συλλόγου μας διαπιστώθηκαν οι εξής αρρυθμίες και παρατυπίες όσον αφορά την λειτουργία του τμήματος Οικοδομικών Αδειών της ΥΔΟΜ του Δήμου Ηρακλείου, τις οποίες και σας αναφέρουμε:

1.Σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση ηλεκτρονικών πράξεων (Βεβαιώσεις Όρων Δόμησης-Προεγκρίσεις) εκτός των νομοθετημένων ορίων και παρά την μείωση του όγκου εργασίας-ελέγχων για κάθε πράξη από τους υπαλλήλους της ΥΔΟΜ, όπου προβλέπεται: α) Η βεβαίωση όρων δόμησης να εκδίδεται εντός 10 ημερών (Ν.4495/2017 – Άρθρο 38 – παρ.2β) και β) Η προέγκριση να εκδίδεται εντός 10 ημερών (Ν.4495/2017 – Άρθρο 35).

Ειδικά για την βεβαίωση όρων δόμησης σε όσες περιοχές καταργήθηκαν οι παρεκκλίσεις, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί (να υποβληθεί δηλαδή πλήρης φάκελος οικοδομικής άδειας) μέχρι την 30/09/2023. Επομένως τα περιθώρια είναι απολύτως ασφυκτικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, αφού χωρίς την βεβαίωση δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μελέτες ή επιπρόσθετες εγκρίσεις (ΣΑ, βεβαιώσεις εισόδου-εξόδου, κλπ), ενώ έχουμε λάβει ενημέρωση ότι οι αιτήσεις για την παραπάνω βεβαίωση είναι εκατοντάδες και παραμένουν ακόμα χωρίς χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο για να εκδοθούν ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023.

2.Ο έλεγχος δηλώσεων αναθέσεων-αναλήψεων για έκδοση ηλεκτρονικών πράξεων δεν πραγματοποιείται από μηχανικό της ΥΔΟΜ, αλλά από διοικητικό υπάλληλο, ενώ ρητά ορίζεται στον Ν.4495/2017 – Άρθρο 38 – παρ.1: Ο έλεγχος των στοιχείων της οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται, διενεργείται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) υπαλλήλους μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), με αποτέλεσμα να ελέγχονται επαγγελματικά δικαιώματα από μη γνώστες του επαγγέλματος του μηχανικού και να παρατηρούνται εκδόσεις αδειών-προεγκρίσεων με λάθη στους μελετητές και επιβλέποντες.

Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι στο στάδιο του «μεταγενέστερου ελέγχου φορολογικών», ελέγχονται ξανά ενώ δεν προβλέπεται οι δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης μελετών-επιβλέψεων πάλι από αναρμόδιο υπάλληλο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων, ενώ συχνά προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας με επιπλέον χρονική καθυστέρηση και όγκου εργασίας τόσο του ιδιώτη μηχανικού όσο και της υπηρεσίας.

3.Έχει ορισθεί αυθαίρετα από την υπηρεσία προθεσμία 2 μηνών από την ημερομηνία του Τελικού Πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης για την έκδοση ΠΕΚ (Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής) και από την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΚ μέχρι την θεώρηση της άδειας για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ενώ σε κανέναν νόμο δεν αναφέρεται ότι το Τελικό Πόρισμα ή το ΠΕΚ, έχουν ημερομηνία λήξης.

Αναμένουμε απαντήσεις για όλα τα παραπάνω δηλώνοντας την ενόχληση μας και παράλληλα την υποστήριξη μας σε όποιο μέλος του συλλόγου θίγεται.

Ευελπιστούμε στην άμεση αποκατάσταση αυτών των ζητημάτων την οποία και θα παρακολουθούμε.

 

Είμαστε στην διάθεση σας.

 

 

 

Η Πρόεδρος                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΕΣΔΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                                                                          ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

*Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε 07-07-2023(έλαβε τον αρ. Πρωτ. 63504/07-07-2023)

Post a Comment