ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

Αλεξόπουλος Βασίλειος – Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός (Δομικών Έργων 1984 και Έργων Υποδομής 1986),
Τελειόφοιτος Ε.Μ.Π. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εργολήπτης Δημοσίων και
Ιδιωτικών Έργων, Ενεργειακός Επιθεωρητής.

 

Δημόσια Ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α., τέως Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., νυν Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Αυτοαπασχολούμενος Επιστήμονας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1982-1984: Πρακτική εξάσκηση και εργασία σε Αρχιτεκτονικά – Μελετητικά γραφεία, ως σχεδιαστής Αρχιτεκτονικών και
Στατικών σχεδίων και διεκπεραίωση φακέλων στα πολεοδομικά γραφεία.

1984 -1986 : Συνεργασία με την ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΉ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, επί τόπου των έργων
Μηχανικός και Συντάκτης όλων των εγγράφων των έργων.

1986 – 1988 : Συνεχής απασχόληση, κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας, ως Οπλίτης αλλά και ως Επιλοχίας,
μετέπειτα, σε μονάδα του Έβρου (535 Τάγμα Πεζικού Φερρών), με έργα Οικοδομικά, Οδοποιίας, Αποχέτευσης, Ύδρευσης και
Ηλεκτροφωτισμού, σε μονάδες του Έβρου.

1988-1991 : Συνεργασία με Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Κατασκευών, όπου ασχολήθηκα εξ’ ολοκλήρου με το φάσμα
σύνταξης μελετών και εκδόσεως οικοδομικών αδειών, οικοδομικών έργων για ιδιώτες.

1991 – 2002 : Συνεργασία με Εργολήπτες Δημοσίων Έργων σε έργα των ίδιων ή κοινοπραξιών, σε έργα οικοδομικά, οδοποιίας,
υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά και πρασίνου, ως επί τόπου Μηχανικός και την πλήρη διαχείριση των έργων. Ενδεικτικά :
Κατασκευή Θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη (Επί τόπου Μηχανικός Α), Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Πετρούπολης (Επί τόπου Μηχανικός Α).

1997-2002: Συνεργασία με την εταιρεία π-SYSTEMS INTERNATIONAL Α.Ε., (τεχνικό λογισμικό) του κου. Απόστολου
Κωνσταντινίδη (Πολιτικού Μηχανικού), σε θέματα που αφορούσαν τα Δημόσια Έργα και τις Στατικές Μελέτες.

2001-2006: Συνεργασία με την Τεχνική Εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ Γ. Α. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.», εδρεύουσα στην Ανάβυσσο Αττικής, η
οποία κατασκεύαζε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Η ανωτέρω εταιρεία είχε σημαντικό μερίδιο στην κατασκευή του
αεροδρομίου των Σπάτων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία, ως μέλος του Δ.Σ. της, και στην συνέχεια Διευθυντής
της, ήμουν υπεύθυνος για την οργάνωση της εταιρείας στους τομείς των Ιδιωτικών Έργων (μεγάλα οικοδομικά) και
Δημοσίων Έργων (πάσης φύσεως).

2004-2022: Συνεργασία ως Μηχανικός και Ε.Δ.Ε. με άλλους Ε.Δ.Ε. και με Τεχνικές Εταιρείες, με αντικείμενο την κατασκευή
ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Στα πλαίσια των συνεργασιών και κοινοπραξιών, έχω κατασκευάσει έργα ιδιωτικά και
δημόσια έργα.

2016-2022: μαζί και με τους συνεργάτες συναδέλφους του γραφείου μου, έχουμε αναλάβει από Δήμους, την επίβλεψη
εργασιών συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων, την ενεργειακή τους κατάσταση και βελτίωση, πολεοδομικές
τακτοποιήσεις σχολείων, αδειοδοτήσεις, παρέχοντας όλο το φάσμα των ειδικοτήτων συναδέλφων μηχανικών, Στατικών,
Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων κ.λπ..

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΧΟΛΙΕΣ
 Ενεργός Εργολήπτης, μέλος Ε.Ε.ΤΕ.Μ., Τ.Ε.Ε., Ε.Ε.Α., Γ.Ε.ΜΗ.
 Μελέτες και Επιβλέψεις Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, Μηχανικός επί τόπου των έργων.
 Τεχνική Νομοθεσία (Νομοθεσία και Νομολογία Δημοσίων Έργων), πολύ καλή γνώση.
 Τεχνική Νομοθεσία (Πολεοδομικά θέματα), πολύ καλή γνώση.
 Τεχνικά λογισμικά προϊόντα, λογισμικά γραφείου, διαδίκτυο, πολύ καλή γνώση όλου του φάσματος.
 Πολύ καλή επαφή με Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, σε όλο το φάσμα τους.
 Πολύ καλή μεταδοτικότητα και διαχείριση προσωπικού, εργατικού και υπαλληλικού, υπεργολάβοι, προμηθευτές,
συνεργεία.
 Διαχείριση έργων – Β’&Γ’Κ.Π.Σ., Ε.Σ.Π.Α.2007-2013 & 2014-2020, 2020–2027.
 Μελέτες Δημοσίων Έργων, Ιδιωτικών Έργων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
 Μόνιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής.
 Πρωτοποριακές μέθοδοι επιμόρφωσης για Τεχνικούς.
 Ολιστική Διαχείριση Κατασκευών και Συμβουλευτική Έργων, εφαρμογή της ολιστικής πρακτικής.
 Πολύ καλή συνεργασία, λειτουργία και ενσωμάτωση σε ομάδες εργασίας ή τμήματα έργων και εταιρειών, λόγω
γνώσεων και χαρακτήρα.
 Έχω διατελέσει Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων 1ου Λυκείου Αχαρνών, επί τρία έτη, μέλος Δ.Σ. Ένωσης Γονέων
Αχαρνών, επί τρία έτη, Συντονιστής Ομάδας Σχολείων Ένωσης Γονέων Αχαρνών και τεχνικός σύμβουλος, επί δώδεκα
συνεχή έτη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, επί τέσσερα συνεχή έτη, Αντιπρόσωπος της
Ομοσπονδίας Αττικής στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, επί τέσσερα συνεχή έτη, ήμουν
Επικεφαλής της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ομοσπονδίας Αττικής, επί δύο έτη.
 Έχω διατελέσει Μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών, επί πέντε συνεχή έτη
(2014 – 2019), με την ιδιότητα του πολίτη, αμισθί, με πολλαπλή δράση σε ότι αφορούσε κτιριοδομικά, εκπαιδευτικά,
συμβάσεις, αναβαθμίσεις, ενεργειακά και άλλα των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου της Δευτεροβάθμιας αλλά
και της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ήμουν Γενικός Συντονιστής Μηχανικός, όλων των συνεργείων
αποτελούμενων από συμβασιούχους εργαζόμενους οκτάμηνης έως δωδεκάμηνης διάρκειας, κατά τα έτη 2017-2019,
με αντικείμενο την συντήρηση και την επισκευή των περισσοτέρων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Αχαρνών.
 Είμαι από το 2014 (ιδρυτικό μέλος) μέχρι και σήμερα Γενικός Γραμματέας Αιμοδοτικού Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών “ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ”, με πανελλαδική δράση, μαζί με το “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” και μέλους του Πανελληνίου
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, με πλήθος δραστηριοτήτων.
 Η αξία στον άνθρωπο, στις γνώσεις και την εμπειρία του, η σφαιρική αντιμετώπιση θεμάτων, προβλημάτων και
καταστάσεων, η τήρηση νομοθεσίας και της νομιμότητας, η συγκεκριμένη στόχευση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα
σε κάθε δραστηριότητα, ο χρονοπρογραμματισμός και η διαχείριση πόρων, το ομαδικό πνεύμα, η αγάπη και η όρεξη
για δημιουργικά αποτελέσματα και η επαγγελματική ευσυνειδησία είναι μερικά από τα προσόντα μου, με τα οποία
θεωρώ ότι θα βοηθήσω εφόσον εκλεγώ όπου ορισθώ. Αλλά και να μην εκλεγώ, καταθέτω ότι θα είμαι αρωγός και
βοηθός σε κάθε τι που ορισθώ από το Δ.Σ..
 Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ., όπως γεννήθηκε, όπως μεγάλωσε και όπως θέλουμε να προχωρήσει και να σταθεί, αποτελεί για το
επάγγελμα-λειτούργημα του Μηχανικού, η μόνη ελπίδα διεκδίκησης των δικαίων και αυτονόητων δικαιωμάτων μας,
ως επαγγελματίες, ως παραγωγικές μονάδες και ομάδες, όχι μόνο για να ζήσουμε αξιοπρεπώς αλλά για να
αναδείξουμε την Πατρίδα μας, με έργα που θα κάνουν ευκολότερη την ζωή όλου του Λαού μας. Η προσπάθεια είναι
συλλογική και ουχί ατομική, διότι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι για το κοινό, κοινωνικό καλό.
 Εύχομαι από την καρδιά μου ομαλότητα, επιτυχίες και καλή πορεία, σε όλους τους Συναδέλφους που θα εκλεγούν,
αλλά όπως είπαμε όλοι έχουν αν δώσουν την μερίδα τους στον κοινό σκοπό και στόχο, την ευημερία του
επαγγέλματος – λειτουργήματος, προς κέρδος του κοινωνικού συνόλου και ημών, ως μέλη του.

Post a Comment