ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

Ανακοίνωση ΠΑΣΕΕΜ σχετικά με την δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η παρούσα ανακοίνωση γράφεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
δυσλειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία καλούμαστε να
χρησιμοποιούμε.

 

Προϋπόθεση κάθε ψηφιακής δημοκρατικής διακυβέρνησης είναι η συνεχής,
απροϋπόθετη, αβίαστη, ευχερής, ισότιμη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ενδιαφερόμενου να τις χρησιμοποιήσει.

 

Ειδικά στην περίπτωση των επαγγελματιών μηχανικών, η χρήση των
ηλεκτρονικών συστημάτων δεν συνίσταται αποκλειστικά στην έκδοση
πληροφοριακών εγγράφων, αλλά απολήγει στην έκδοση διοικητικών πράξεων, οι
οποίες συμβάλλουν στην περάτωση της διοικητικής διαδικασίας και στη
συνακόλουθη ασφάλεια δικαίου για το κράτος και τον πολίτη.

 

Έτσι, το έργο του μηχανικού – είτε είναι ιδιώτης είτε είναι δημόσιος υπάλληλος –
υπηρετεί ένα σκοπό ειδικού δημοσίου συμφέροντος, που συνάπτεται με την
προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, όπως αυτός διαγράφεται
από το Σύνταγμα και τις υπερνομοθετικές πηγές.

 

Άρα, η παρακώλυση του έργου του μηχανικού, όταν αυτή λαμβάνει διαρκέστερο
χαρακτήρα, υπό μορφήν ΣΥΝΕΧΟΥΣ δυσλειτουργίας των ηλεκτρονικών
συστημάτων αντιβαίνει προδήλως στο δημόσιο συμφέρον. Και τούτο διότι ο
περιορισμός που εισάγεται τόσο στην άσκηση της εργασίας του και της
επαγγελματικής και οικονομικής του δραστηριότητας, όσο και στην προστασία
του οικιστικού περιβάλλοντος, είναι δυσανάλογος του δικαιώματός του και το
θίγει στον πυρήνα του. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η θέση αποκλειστικών προθεσμιών δράσης στον πολίτη και τον
εκπρόσωπό του μηχανικό, απαιτεί ταυτόχρονα από το κράτος να εγγυάται την
ακώλυτη λειτουργία των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες θα
ματαιωνόταν όλη η εργασία του μηχανικού. Πολλώ δε μάλλον του ιδιώτη,
ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού, ο οποίος βασίζεται στον προσωπικό του
μόχθο και μαζί με τις αυξανόμενες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει στην
καθημερινότητά του με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πελάτες του και τους
άλλους επαγγελματίες, καλείται επιπροσθέτως να επωμιστεί το κόστος των
ψηφιακών αρρυθμιών των ηλεκτρονικών συστημάτων.

 

Γι’ αυτούς τους λόγους, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε συνεχιζόμενη
δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και καλούμε τους αρμόδιους να
αναλάβουν δράση και να επιληφθούν ΑΜΕΣΑ του ζητήματος, με την
αποτελεσματική επίλυσή του. Δεν ανήκει στην ευθύνη μας, των ελευθέρων
επαγγελματιών μηχανικών, να επιλύουμε ζητήματα για τα οποία το κράτος, στο
πλαίσιο της επιταγής της ψηφιακής διακυβέρνησης, που εξαγγέλλει, φέρει την
αποκλειστική αρμοδιότητά. Ανήκει, όμως, στο καθήκον μας να ζητάμε ενεργά
από τους αρμοδίους να παρέμβουν ρυθμιστικά, πραγματώνοντας εμπράκτως
διακηρύξεις του τύπου «πλήρως ψηφιακό», «εξ αποστάσεως» και
«διαλειτουργικότητα».

 

Ευελπιστούμε για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

οσο και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Κεσδζόγλου Κυριακή
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου
Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών

Post a Comment