ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

Φεβρουάριος 2022

Σύµφωνα µε τον Ν.4495/17 τα ‘µεγάλα’ αυθαίρετα της κατηγορίας 5 που υπάχθηκαν στον Ν.4178/13 και στον Ν.4495/17, θα µπορούσαν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης µε την αντιστοίχιση ίσου µε την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.∆., µέσω της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και

Η τραγική υποστελέχωση των Υ∆ΟΜ και η νέα παράταση της προθεσµίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρµοδιοτήτων υπηρεσιών δόµησης των δήµων έως την 28/02/2022, έφερε νέα µεγάλη αγανάκτηση στους µηχανικούς στην τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση οικοδοµικών αδειών. Οι οικονοµικές