ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

Φεβρουάριος 2022

Σύµφωνα µε τον Ν.4495/17 τα ‘µεγάλα’ αυθαίρετα της κατηγορίας 5 που υπάχθηκαν στον Ν.4178/13 και στον Ν.4495/17, θα µπορούσαν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης µε την αντιστοίχιση ίσου µε την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.∆., µέσω της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και

Η τραγική υποστελέχωση των Υ∆ΟΜ και η νέα παράταση της προθεσµίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρµοδιοτήτων υπηρεσιών δόµησης των δήµων έως την 28/02/2022, έφερε νέα µεγάλη αγανάκτηση στους µηχανικούς στην τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση οικοδοµικών αδειών. Οι οικονοµικές

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του  Πανελλήνιου Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ανακοινώνει ότι στο προσεχές διάστημα θα διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.