ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

Διαμαρτυρία του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ στην κήρυξη απεργίας-αποχής από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ,την Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.ΕΜ) διαμαρτύρεται εντόνως στην αποχή που κήρυξαν οι ομοσπονδίες

 1. Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 
 2. Ομοσπονδία Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
 3. Ομοσπονδία  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

 

και αναφέρει τα εξής:

Με την εξώδικη δήλωσή σας προς τους Υπουργούς Εσωτερικών (κοινοποιούμενη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και στο σύνολο των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. ), Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ) και Οικονομικών, κοινοποιούμενη και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) αποφασίσατε την  απεργία – αποχή των μελών σας από:

Α. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχος μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, αυτοψίες από άποψη δομική, στατική & υγιεινής των οικοδομών, έλεγχος προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, αδειοδοτήσεις – κατοχυρώσεις & ανανεώσεις ανελκυστήρων στο μητρώο, θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, έλεγχος φορολογικών και αμοιβών των μελετητών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) και έλεγχος για χορήγηση παρεκκλίσεων, για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη των τεραστίων προβλημάτων στη στελέχωση και τη λειτουργία τους από 23 Ιανουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου 2023.

Β. Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.

Γ. Τη συμμετοχή των μελών α; στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’.

Δ. Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των ελεγκτών δόμησης.

Την επιλογή σας αυτή στηρίξατε σε εμπεριστατωμένα επιχειρήματα που αφορούν:

 • Την έλλειψη επαρκούς στελέχωσης των ΥΔΟΜ,
 • Τη μη ύπαρξη ΥΔΟΜ σε πληθώρα Δήμων ανά την Ελλάδα,
 • Τις τεθείσες ασφυκτικές προθεσμίες για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,
 • Τη μη δημιουργία των νέων φορέων που προβλέπει το τμήμα Α’ (άρθρο 1 ως 6) του Ν. 4495/17 μετά από 5 έτη κλπ.

Παρότι τα επιχειρήματά σας αυτά είναι εύλογα, στοιχειοθετημένα και γνωστά στον δημόσιο διάλογο, φρονούμε ότι η επιλογή σας του νομικού μέσου – δικαιώματος (αναμφίβολα) της απεργίας (έναντι ενός ηπιότερου μέσου ή και μιας δικαστικής διεκδίκησης), αντί να ασκεί πίεση στους αρμόδιους, στους οποίους κοινοποιείτε την εξώδικη δήλωσή σας, αντίθετα τείνει να διογκώσει τα προβλήματα και τις αρρυθμίες που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα τόσο του τεχνικού κόσμου, των μηχανικών όσο και των πολιτών – διοικουμένων.

Και τούτο, διότι:

 • Η απεργία δεν παρίσταται ως πρόσφορο μέσο για την άσκηση των πολιτειακών αρμοδιοτήτων σε επίπεδο προκήρυξης προσκλήσεων για την πλήρωση θέσεων προς στελέχωση των υπηρεσιών, για τη νομοθετική μεταβολή καθώς και για την επίλυση των χρονίων προβλημάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Δεν αναμένεται να δώσει άμεση και αποτελεσματική λύση σε κανένα από τα θέματα αυτά,
 • Η απεργία δεν παρίσταται ως αναγκαίο μέσο για τη στελέχωση των Υπηρεσιών, διότι η προκήρυξή της μάλλον «παγώνει» de facto οποιαδήποτε πρόοδο στις διαδικασίες επάνδρωσης των Υπηρεσιών, παρά τις επισπεύδει,
 • Η απεργία δεν είναι εν στενή εννοία αναλογικό μέσο, διότι τα ωφελήματα που εξαγγέλλονται διά της υλοποίησής της δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να υπερκεράσουν τα μειονεκτήματα που θα προκαλέσει, δηλ. την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεων, την κατακόρυφη αύξηση των εκκρεμοτήτων, την πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών από τη Διοίκηση και τον μηχανικό κλπ.

Δίδουμε περισσότερη έμφαση στο τελευταίο σημείο: η απεργία προκαλεί την αδυναμία διεκπεραίωσης πληθώρας τεχνικών υποθέσεων επί ζημία της οικονομικής ζωής αλλά και του επαγγέλματος του ίδιου του Μηχανικού. Προς τούτο επισημαίνεται ότι η συνεχιζόμενη αδυναμία εξυπηρέτησης του Μηχανικού και του πελάτη του δημιουργεί πρόσθετο μόχθο, πίεση και ψυχολογικά συμπτώματα και στους δύο. Σε αυτά προστίθεται και η οικονομική διάσταση των πραγμάτων: πιο συγκεκριμένα, η μη άμεση διεκπεραίωση της ανατεθείσας στον επαγγελματία υπηρεσίας λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας θα συνεπάγεται αδυναμία εκπλήρωσης της ανατεθείσας υποχρέωσης προς παροχή, γεννώντας οικονομική ζημία ή/και διαφυγόντα κέρδη στον επαγγελματία, χρήματα δηλαδή τα οποία θα εισέπραττε με βεβαιότητα, αν δεν είχε λάβει χώρα το παραλυτικό και κατ’ εξακολούθηση τελούμενο συμβάν της απεργίας.

Η απεργία βέβαιο είναι ότι συνιστά ultima ratio, ήτοι έσχατο και μόνο μέσο, αφού περιορίζεται ως προς τον χρόνο έναρξής της για τον μετά την αποτυχία των όποιων διαπραγματεύσεων χρόνο. Καθώς «το μέτωπο μεταξύ δικαιώματος και κατάχρησης παραμένει αβέβαιο», η ευρεία εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ αποτελεί ακόμα έναν περιορισμό που τάσσεται στην απόφαση της απεργίας.

 

 1. Κατόπιν τούτων και του συναφούς νομικού πλαισίου, για τα οποία είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι τα γνωρίζετε μετά λεπτομερειών, διαμαρτυρόμαστε με την παρούσα εξώδικη όχλησή μας.

Επιπρόσθετα:

 • Σας καλούμε ειλικρινά να προβείτε σε επικοινωνία μαζί μας με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συστοιχία με την αρχή της χρηστής διοίκησης, Κατά την αρχή της χρηστής διοίκησης (που αποτελεί γενική αρχή του διοικητικού δικαίου), τα διοικητικά όργανα ενεργούν βάσει του αισθήματος δικαίου και οφείλουν να μη δημιουργούν καταστάσεις απρόοπτες και αιφνιδιαστικές, πολλώ δε μάλλον παρατεινόμενες επ’ αόριστον, Η σύνταξη υπομνήματος που θα συνυπογράφει ο Σύλλογός μας και οι Ομοσπονδίες και θα απευθύνεται στους αρμόδιους κρίνεται ως ευχερέστερη λύση,
 • Είναι επίσης σαφές πως η Διοίκηση οφείλει να ενεργεί με βάση την αρχή της καλής πίστης και δεν μπορεί να αγνοεί μια κατάσταση που δεν είναι ευνοϊκή για τον ιδιώτη και έχει δημιουργηθεί από πολύ χρόνο εξαιτίας των παραλείψεων της ίδιας. Σαφώς, περίπτωση όπου υπάρχει παραβίαση της καλής πίστης είναι και όταν η Διοίκηση (και όλα τα όργανά της) διαψεύδει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη που συνιστά την υποκειμενική όψη της ασφάλειας δικαίου και κατά τούτο, έχει έρεισμα στο άρθρο 25 του Συντάγματος και που τείνει να λάβει χώρα εν προκειμένω, σύμφωνα με την ως άνω εκτεθείσα κατάσταση. Είναι εύλογο πως σε ένα κράτος δικαίου, ο Μηχανικός πρέπει να μπορεί να εμπιστεύεται τη διοικητική δράση, που οφείλει να είναι ειλικρινής, συνεπής και να μην ενεργεί δόλια ή κακόπιστα. Βέβαια, η Διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει τα κελεύσματά της ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής και να επιφυλάσσεται να μεταβάλλει μια έννομη κατάσταση, όπου το κρίνει αναγκαίο. Ως απόρροια της ευελιξίας αυτής της διοικητικής δράσης, η Διοίκηση οφείλει να προσαρμόζει τη διοικητική κατάσταση, επί μεταβολής των πραγματικών περιστατικών επί των οποίων βασίστηκε η δόμηση της διοικητικής της κρίσεως. Συνεπώς, η ίδια η ευελιξία της Διοίκησης έπρεπε να αποτελέσει περαιτέρω έρεισμα για τη μεταβολή της κατάστασης που επί ζημία μας οδηγείται σε αδιέξοδο, με την απόφαση απεργίας. Ας αναλογιστούμε μαζί το κόστος που θα υποστεί ο Μηχανικός και το βάρος που θα σηκώσει από την αδυναμία διεκπεραίωσης των υποθέσεών του,
 • Πρέπει να προστατευτεί ολόπλευρα η αρχή της εμπιστοσύνης του καλόπιστου διοικουμένου, όστις ανέμενε ευλόγως ότι η Υπηρεσία, η Δημόσια Διοίκηση συνολικώς θα έπραττε τα δέοντα, ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης συνεχούς λειτουργίας των συναφών Υπηρεσιών και διεκπεραίωσης του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων (αδειών, αυθαιρέτων, προσφυγών κλπ.), αντί της διαιώνισης της ελλιπούς διεκπεραίωσης των υποθέσεων,
 • Σας καλούμε να λάβετε υπόψη το ειλικρινές μας ενδιαφέρον να έλθουμε σε γόνιμο διάλογο ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, για την αποτελεσματική επίλυση όλων των προβλημάτων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επαγγελματική μας ιδιότητα.

Επειδή, δεν διαφωνούμε με τα αναφερόμενα στη δική σας εξώδικη δήλωση και με τα προφανή, δίκαια αιτήματα της απεργίας, αιτήματα τα οποία πάλαι ποτέ απασχολούν σύσσωμο τον κλάδο μας. Φρονούμε όμως ότι η επιλογή αυτού του μέσου έκφρασης και διεκδίκησής τους δύναται, παράλληλα, να έχει παραλυτικό χαρακτήρα στην άσκηση του επαγγέλματός μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί.

Eπειδή, σκοπός του Συλλόγου μας είναι από το καταστατικό του η συμβολή του στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου των μηχανικών και η ορθότερη αντιμετώπιση των γενικότερων και ειδικότερων προβλημάτων που άπτονται του θεματικού πεδίου της εργασίας των μελών του, καθώς και η προάσπιση του επαγγέλματος του μηχανικού και των δικαιωμάτων του.

Επειδή, η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή,

Για όλους τους ως άνω λόγους, με την παρούσα, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για να ανακαλέσετε την προκηρυχθείσα απεργία.

Θέλουμε καλόπιστα να πιστεύουμε ότι θα το πράξετε για την προάσπιση της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου (άρθρο 25 Συντάγματος) και της αρχής της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, ως γενικής αρχής το διοικητικού δικαίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής θα επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τις ομοσπονδίες Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ,Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ

Η Πρόεδρος

Κεσδζόγλου Κυριακή

 

Post a Comment