ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα των απεργούντων ομοσπονδιών υστερα απο την πρόσκληση στήριξης αυτων προς τον ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.

Παρατηρώντας την επικαιρότητα της έντονης ανταλλαγής υπομνημάτων μεταξύ απεργούντων υπαλλήλων (ομοσπονδιών) και Δημοσίου, με αφορμή και την εφετειακή απόφαση που δέχτηκε το σύννομο της απεργίας ,επιδιώκοντας και εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί ευλόγως την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αλλά και την εκπαίδευση και στελέχωση των πολεοδομικών υπηρεσιών, δεν κατανοούμε πλήρως, ωστόσο, πώς συνδέεται αιτιωδώς η αύξηση του μισθού των υπαλλήλων αυτών με τα λοιπά εύλογα αιτήματα.

Φρονούμε ότι στο αιτητικό μας ως ελευθέρων επαγγελματιών πρέπει πρωτίστως να εντάσσονται αιτήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και την κατάλληλη, επικαιροποιημένη και διά βίου εκπαίδευση του προσωπικού τους, με παράλληλη αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος                                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Κεσδζόγλου Κυριακή                                                                                             Ακριβόπουλος Πασχάλης

Post a Comment