ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος https://paseem.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Καισαρείας 12, ΤΚ 54454, τηλ. 2310 944056, 6937 249613, email: info@paseem.gr) που είναι και ο διαχειριστής του.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ. ιδρύθηκε το 2022, ως συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών. Ο Σύλλογος αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο, και την εκπροσώπηση των μελών του στον δημόσιο διάλογο.

Σκοπός της λειτουργίας του Ιστοτόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία του Συλλόγου με τα εγγεγραμμένα μέλη του ανά την Ελλάδα, μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου και ειδικότερα μέσω της λειτουργίας ξεχωριστού forum. Παράλληλα, να ενημερώνει τόσο τα μέλη του όσο και τους επισκέπτες του Ιστοτόπου για σημαντικές ανακοινώσεις και τη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του κλάδου.

 

ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης δίνονται στους επισκέπτες/χρήστες οι απαραίτητες πληροφορίες και ενημέρωση σε σχέση με τους όρους πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Με την περιήγησή του στον Ιστότοπο ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που τον διέπουν.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο και να μην προχωρήσετε σε χρήση του περιεχομένου του.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο Σύλλογος ως διαχειριστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει το περιεχόμενο των σελίδων και τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. H επικαιροποιημένη εκδοχή θα βρίσκεται πάντα αναρτημένη στο παρόν σημείο του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου από ανηλίκους (κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα), χωρίς συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα τους, ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς χρέωση.

Ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει νόμιμη χρήση του Ιστοτόπου, και ότι θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή αντίθετη με τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί  ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση που ζητηθούν στοιχεία χρήστη (π.χ. με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας), ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα αληθινά και ακριβή στοιχεία του έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου.

Ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που προκαλεί στους διαχειριστές ή σε τρίτους και της αποκατάστασης κάθε ζημίας που επιφέρει από την αθέμιτη ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου από τον ίδιο. Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν την πρόσβαση σε περίπτωση κακής χρήσης, χωρίς να απαιτείται η παροχή ειδικής αιτιολογίας.

 

Ο χρήστης του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι κατά τη περιήγησή του στον ιστότοπο ή κατά την είσοδό του στο forum με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.

  • Δεν θα προβαίνει σε αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Ιστοτόπου με σκοπό τη βλάβη του Ιστοτόπου, του δημιουργού, των διαχειριστών του ή κάθε τρίτου.
  • Δεν θα αλλοιώνει το περιεχόμενό του.
  • Δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου.
  • Δεν θα εμποδίζει στους διαχειριστές ή σε άλλους χρήστες (επισκέπτες) την πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
  • Δεν θα παρακάμπτει τους προβλεπόμενους και ενδεδειγμένους ελέγχους της ταυτότητάς του εάν και όπου αυτοί απαιτούνται.
  • Δεν θα εγκαθιστά, προωθεί και διαθέτει περιεχόμενο με κακόβουλο λογισμικό, αρχεία και προγράμματα που μπορούν να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Ιστότοπου.
  • Δεν θα παραβιάζει το απόρρητο των επικοινωνιών.
  • Δεν θα αναρτά παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα ή/και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή άλλα τυχόν δικαιώματα (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας)
  • Δεν θα αναρτά ξένο περιεχόμενο και διαφημιστικό υλικό.
  • Δεν θα αναρτά σχόλια με περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, που προσβάλλει την προσωπικότητα ή/και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή άλλα τυχόν δικαιώματα.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι επισκέπτες του Ιστοτόπου που δεν ανήκουν στην κατηγορία των μελών έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα, στις δημόσιες ανακοινώσεις του Συλλόγου, σε γενικές πληροφορίες για τον ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ. και στα στοιχεία επικοινωνίας.

Τα μέλη χρησιμοποιώντας προσωπικό κωδικό εισόδου έχουν πρόσβαση σε νομική βιβλιοθήκη με ΦΕΚ και στο forum στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν με σχόλια, ανάρτηση κειμένων, διαμοιρασμό links και αρχείων. Οι συζητήσεις μεταξύ των μελών εμπιστευτικές, δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, και συνιστούν συμβουλές και οδηγίες.

Τα μέλη καλούνται να τοποθετούνται με κόσμιο και πολιτισμένο τρόπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, και φέροντας την ευθύνη των γραπτών τους. Οι τοποθετήσεις εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των μελών και δεν απηχούν τις επίσημες θέσεις του Συλλόγου ο οποίος τοποθετείται διά των επισήμων ανακοινώσεων του ΔΣ.

Οι εγγεγραμμένοι ως μέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ. αποδέχονται ότι θα λαμβάνουν νέα από το ΔΣ του συλλόγου ενώ είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν email με περιεχόμενο που αφορά τη συνδρομή τους ή αυτόματα email που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα για λόγους καλής χρήσης.

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε φύσεως αξιώσεων τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση, αντιγραφή, παραποίηση του περιεχομένου του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από τον Ιστότοπο πρόσωπα.

Επίσης, ο Σύλλογος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου είναι ακριβείς, διασταυρωμένες και επικαιροποιημένες. Κάποιες από τις πληροφορίες του Ιστότοπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, τις οποίες ο Ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται την ακρίβεια τους.

Ο Σύλλογος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου και των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, είτε πρόκειται για τον παρόντα Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αποτελέσει ολικά ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και από οποιονδήποτε χρήστη.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, κείμενα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, διασχηματισμοί, φωτογραφίες, γραφιστικό & ψηφιακό υλικό, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ηχητικά αποσπάσματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα κλπ., αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στον παρόντα ιστότοπο ή σε τρίτους και η προστασία των δικαιωμάτων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2121/1993, του ν. 4679/2020 και εν γένει από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και λοιπών νόμων.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου διατίθεται στον χρήστη αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστοτόπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο χρήσης επιτρέπεται μετά από προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση και δεν ισοδυναμεί με παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις   θα πρέπει να αναγράφεται ρητά η πηγή.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS – HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστοτόπους οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκληθεί από τη χρήση περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης και οποιοσδήποτε εισέρχεται στον παρόντα Ιστότοπο έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του και της χρήσης του. Έτσι ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και την εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνολογικών μέσων για την προστασία του από ιούς, κυβερνοεπιθέσεις, hacking κλπ.

Κατά τη λειτουργία του Ιστοτόπου καταβάλλουμε προσπάθεια για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και για να την υποκλοπή, απώλεια, αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Για τον λόγο αυτό αποθηκεύουμε το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (servers) λαμβάνοντας τα προσήκοντα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας (χρήση firewall κλπ).

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Σύλλογος ζητά στοιχεία του χρήστη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του, τα οποία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Στην περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον στοιχεία, αυτά θα ζητηθούν από τον χρήστη και ο ίδιος θα δώσει αυτοβούλως. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τη σχετική ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Ιστότοπος www.paseem.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να εμφανίζει το περιεχόμενο και τις βασικές λειτουργίες του, να προστατεύει την ασφάλειά του, και να διευκολύνει την περιήγηση σε αυτόν. Περισσότερα για την Πολιτική Cookies μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εδώ.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ(PRIVACY POLICY)

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να μεταβληθούν χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη, ιδίως με σκοπό τη συμμόρφωση σε αλλαγές της κείμενης νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση και έλεγχος του παρόντος πριν από κάθε χρήση του ιστοτόπου. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και η ερμηνεία τους διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν τυγχάνουν εφαρμοστέες συμπληρωματικά οι διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων του παρόντος και εν γένει σε σχέση με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση των Όρων ή να ερμηνευθεί σαν σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά αυτά.

Τυχόν ακυρότητα διάταξης του παρόντος δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα και των λοιπών που παραμένουν έγκυροι και ισχυροί.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Ιστοτόπου και την Πολιτική Προστασίας απορρήτου ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@paseem.gr και στο τηλέφωνο 2310 944056.

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2022